top of page

Для того щоб стати учасником Міжнародної Асоціації Гречки потрібно підготувати і направити на нашу адресу наступні документи:

заяву про вступ з додатками документів організації, анкета учасника Асоціації, згода на обробку персональних даних.

Заява на вступ

(бланк підприємства)

 

                                                   Виконавчому директору  Асоціації

         «Міжнародна асоціація наукових

  установ, виробників, переробників гречки

та її унікальних продуктів»

                             Громовому С.М.

 

 

Заява

 

 

Просимо прийняти _______________________________________________

(надалі - Підприємство) до Асоціації «Міжнародна асоціація наукових установ, виробників, переробників гречки та її унікальних продуктів»  (надалі - Асоціація) в якості учасника.

Ми ознайомились з положеннями Статуту Асоціації,  принципами діяльності  та всебічно їх підтримуємо.

Ми визнаємо норми, що закріплені в установчих документах Асоціації, прийнятих Загальними зборами та Радою Асоціації, згідні їх сумлінно та добросовісно дотримуватись.

Відповідно до установчих документів Підприємства рішення про вступ до Асоціації уповноважений приймати __________________________________________ .

Таке рішення прийнято «___» ______ 201_ року. Належним чином засвідчена копія додається.

Ми поінформовані про те, що відповідно до п.5.5. Статуту Асоціації Підприємство набуде статусу учасника  з моменту прийняття відповідного рішення Загальними зборами  Асоціації та сплати нами вступного внеску. Тож, у разі  рішення про прийняття Підприємства до Асоціації, ми зобов’язуємось сплатити вступний внесок, що складає ______________________ не пізніше 10 (десяти) календарних днів з моменту отримання нами повідомлення про прийняття підприємства до Асоціації.

Просимо розглянути цю заяву на найближчому засіданні Загальних зборів  Асоціації.

 

Додатки:

1. Копія рішення компетентного органу підприємства про вступ до Асоціації, яка засвідчена підписом та печаткою;

2.  Копія Статуту підприємства,  яка засвідчена підписом та печаткою;

3. Копія документу, що підтверджує державну реєстрацію заявника суб’єктом господарювання;

4. Документ, яким підтверджуються повноваження особи, яка підписує заяву;

5. Заповнена згода на обробку персональних даних особи, що підписала заяву;

6. Заповнена анкета учасника.

 

 

_________________________        _______________ /_________________/

(посада представника Підприємства)                   (підпис)                       (ПІБ представника)

м.п.

Додаток до заяви

Додаток до  заяви

Анкета учасника Асоціації

«Міжнародна асоціація наукових установ, виробників, переробників гречки та її унікальних продуктів»

Повне найменування

_______________________________________________________________________________________

Скорочене найменування

_______________________________________________________________________________________

Ідентифікаційний код ____________________________________________________________________

Торгівельна марка

_______________________________________________________________________________________

Рік заснування __________________________________________________________________________

Рік початку роботи в сфері виробництва гречки чи продукції переробки

_______________________________________________________________________________________

Юридична адреса

_______________________________________________________________________________________

Фактична адреса головного офісу__________________________________________________________

Робочий і мобільний тел.: ________________________________ Fax: ____________________________

Website:_________________________ E-mail: ________________________________________________

Опис діяльності:________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Земельний банк:_______________________________________________________________________

Посівні площі гречки в середньому за 3 останні роки________________________________________

Об'єм виробництва: насіння/зерна/крупи гречки____________________________________________

Мета вступу до Асоціації: ______________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

 

___________________________            _________                      ____________________

(посада уповноваженої особи)                               (підпис)       МП                       (П.І.Пб.)     

Згода на обробку персональних даних

Виконавчому директору  Асоціації

   «Міжнародна асоціація наукових установ,

          виробників, переробників гречки

та її унікальних продуктів»

                       Громовому С.М.

 

 

 

Згода на обробку персональних даних

 

Відповідно до вимог ст.ст. 6, 7 та 11 Закону України «Про захист персональних даних» Уповноважена особа підприємства _________________________________________надає згоду на внесення своїх персональних даних, які стали відомі та/або були надані з метою виконання зобов’язань та реалізацією прав щодо членства в асоціації, до відповідної бази персональних даних, подальшу їх обробку, використання та зберігання у відповідній базі персональних даних.

 

 

 

_________________________                               _______________ /_________________/

(посада представника Підприємства)                   (підпис)                       (ПІБ представника)

м.п.

Якщо виникли питання, звертайтеся:

e-mail: grechkaukraine@ukr.net

 

тел. роб:  +38 (044) 25 57 500, 

т. моб:      +38 (050) 404 1516,

                 +38 (067) 504 4427

bottom of page